BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Komunikat Burmistrza Radomyśla Wielkiego 18 marzec 2024


KOMUNIKAT

w sprawie: przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrona i promocja zdrowia – w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu do dnia 22.03.2024 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie rozdz. V - Postanowienia końcowe pkt 4 Ogłoszenia Burmistrza Radomyśla Wielkiego o otwartym konkursie ofert, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 30/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrona i promocja zdrowia – w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – przedłuża się termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do dnia 22.03.2024 r.

Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybińskiilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup