BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 3 lutego 2020 r. 04 luty 2020
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu na 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 marzec 2019
z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl Wielki w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 stycznia 2019 r. 29 styczeń 2019
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
Obwieszczenie 04 kwiecień 2018
Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl Wielki w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018r.
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 15 stycznia 2018 r. 15 styczeń 2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.
Zarządzenie nr 116/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 listopada 2017 20 listopad 2017
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w obszarze edukacji
O G Ł O S Z E N I E 23 październik 2017
o otwartym naborze partnerów do realizacji projektu
O G Ł O S Z E N I E 10 sierpień 2017
O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OŚWIATY W 2017 R.
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 lipca 2017 r. 12 lipiec 2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 6 marca 2017 r. 10 marzec 2017
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl Wielki w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2017 r.
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup