BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 maj 2023
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 maj 2023
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej publicznej nr 1 167R relacji Podborze - Ruda od km 0+015 do km 2+101,67 w miejscowości Zgórsko i Podborze.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 29 maj 2023
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu.
Wstępne konsultacje rynkowe 25 maj 2023
„Zaprojektowanie oraz wdrożenie Systemu, który usprawni oraz zautomatyzuje obsługę telefoniczną i elektroniczną interesantów"
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 24 maj 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec gm. Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 24 maj 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do rowu melioracyjnego w m. Partynia gm. Radomyśl Wielki
Obiweszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 23 maj 2023
w sprawie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu na prawach strony postępowania.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 18 maj 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu, zlokalizowanego w miejscowości Janowiec gm. Radomyśl Wielki.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 maj 2023
na temat sprzedaży końcowej węgla.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 maj 2023
dotyczące przesłania dodatkowy dokumentów do SKO w Tarnobrzegu w związku z rozpatrywanym odwołaniem od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowaniach.
1  «««  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  »»»  41
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup