BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 listopad 2023

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Lidii Skowron i P. Jacka Skowron postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 767/1 w miejscowości Janowiec gm. Radomyśl Wielki. 

      Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid. 767/1 obręb 0080 Janowiec, jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_326_2023_ak.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup