BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 marzec 2019

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Radomyśl Wielki i przyznaje się dotacje następującym organizacjom.

1. KS „Radomyślanka Stalbudowa – KAZEX” Radomyśl Wielki – 55.200 zł

2. KS „ATUT” Podborze – 25.600 zł

3. LKS „Jamnica” Dulcza Wielka – 25.600 zł

4. LKS „ORŁY” Ruda – 15.100 zł

5. LKS „Apollo” Dulcza Mała –15.100 zł

6. LKS „Janovia” Janowiec – 10.000 zł

7. LKS „Sokół” Partynia – 10.000 zł

8. LKS Zdziarzec – 10.000 zł

9. KS Zgórsko – 15.100 zł

10. LKS „Sprint” Żarówka – 15.100 zł

11. KS HETMAN Dąbrówka Wisłocka – 15.100 zł

12. KS „Radomyślanka Stalbudowa – KAZEX” Radomyśl Wielki - szkolenie młodzieży – 10. 000 zł

2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszcza się również na stronie internetowej Gminy, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.


Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup