BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 09 grudzień 2020

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych oferty złożonej na konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w miejscowości Pień 41.


            Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Radomyśla Wielkiego Nr 141/2020 z dnia 03.12.2020 r, wzywa oferenta do uzupełnienia braków formalnych w ofercie złożonej na konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w miejscowości Pień 41. Do uzupełnienia braków w złożonych ofertach zobowiązani są następujący Oferenci :

Lp.

Nazwa oferenta

Rodzaj stwierdzonego braku

Termin uzupełnienia

1.

Stowarzyszenie

„ Nasza Gmina „

Brak szczegółowego opisu posiadanego wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia i kwalifikacji kadry na poszczególnych stanowiskach.

11.12.2020 r

godz. 12:00


            Nie usunięcie braków w podanym powyżej terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako nie spełniającej warunków formalnych.
Sekretarz Gminy mgr Maria Należna

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup