BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 czerwiec 2021
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 maj 2021
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 176R relacji Podleszany– Rydzów – Ruda – Zasów w km 5+810 ÷ 9+780 i w km 12+500 ÷ 13+740 w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 maj 2021
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2030”
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 maj 2021
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
ZARZĄDZENIE Nr 59/2021 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 maja 2021 roku 26 maj 2021
w sprawie ustalenia kryteriów naboru, harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim na rok szkolny 2021/22
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 maj 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie 11 maj 2021
ogłasza trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Radomyśl Wielki - obręb 0083 Podborze
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 07 maj 2021
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla instalacji pod nazwą: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej do bieżnikowania opon na działce nr ewid. 56, obręb Partynia.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 maj 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 kwiecień 2021
o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
1  «««  27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup