BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 24 czerwiec 2022

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Gminy Radomyśl Wielki z siedziba przy ul. Rynek 32; 39-310 Radomyśl Wielki,

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1.   usługi wodne obejmujące wprowadzanie projektowanym wylotem kanalizacji sanitarnej 0200 mm, o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL - ETRF 2000: X=5565023,16; Y=752505286, oczyszczonych ścieków bytowych na nowoprojektowanej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Ruda (dz. nr ewid. 809 obręb Ruda), do wód Zgórskiej Rzeki.

2.   wykonanie wylotu kolektora kanalizacji sanitarnej w postaci prefabrykowanego wylotu DN200 do rzeki Zgórska, na działce nr ewid. 555/1 w m. Ruda, gm. Radomyśl Wielki;

3.    roboty w wodach obejmujące wykonanie umocnień skarp cieku na odcinku 1 m wokół wylotu na działce nr ewid. 555/1 w m. Ruda, gm. Radomyśl Wielki.

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup