BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Sejmu i Senatu w 2023 r.
Postanowienie Nr 168/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25 września 2023 r. 26 wrzesień 2023
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Postanowienie Nr 193/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25 września 2023 r. 26 wrzesień 2023
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 18 września 2023 r. 18 wrzesień 2023
o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o losowaniu o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1
Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych 08 wrzesień 2023
Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w pok. 7 Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do dnia 15 września 2023 r. do godz. 15:30
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 7 września 2023 roku 07 wrzesień 2023
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. 07 wrzesień 2023
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 07 wrzesień 2023
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? 01 wrzesień 2023
Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu.
Zarządzenie Nr 125/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. 22 sierpień 2023
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Radomyśl Wielki miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. 22 sierpień 2023
sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup