BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Sejmu i Senatu w 2023 r.
Zarządzenie Nr 125/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. 22 sierpień 2023

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Radomyśl Wielki miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy( t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 ze zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023r., poz. 1564) - zarządzam, co następuje:

§1

Wyznaczam tablice i słupy ogłoszeniowe na terenie gminy Radomyśl Wielki wyszczególnione w załączniku do niniejszego zarządzenia, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie, w trakcie trwania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

§2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radomyśl Wielki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Radomyśla Wielkiego

(-) inż. Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal_zarz_brw_125_2023.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr125/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup