BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. 20 sierpień 2015
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 14 w Pniu powołanej do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. 20 sierpień 2015
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 8 w Żarówce i uzupełnienia składu tej Komisji powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. 17 sierpień 2015
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Radomyśl Wielki dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Zawiadomienie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 sierpień 2015
o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum powoływanych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 23 lipca 2015 r. 23 lipiec 2015
numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 czerwca 2015 r. 29 czerwiec 2015
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Radomyśl Wielki przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacja 24 czerwiec 2015
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacja 24 czerwiec 2015
dotycząca wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
Informacja 24 czerwiec 2015
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacja 24 czerwiec 2015
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
1 | 2  »»»  
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup