BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Sejmu i Senatu w 2023 r.
Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? 01 wrzesień 2023
Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana.  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
Pliki do pobrania
osobiste_zgloszenie_na_czlonka_obwodowej_komisji_wyborczej.docx - Osobiste zgłoszenia na członka obwodowej komisji wyborczej
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup