BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Sejmu i Senatu w 2023 r.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 7 września 2023 roku 07 wrzesień 2023

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

miasto Radomyśl Wielki obejmujące ulice: 3 Maja, Akacjowa, Armii Krajowej, Bławatkowa, bł. Edmunda Bojanowskiego, Bursztynowa, Jasna, ks. Jana Curyłły, Firleja, Kąty, Kopernika, Lazurowa, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Polna, Rynek, Szkolna, Targowa, Wąska, Witosa, Wrzosowa, Zaciszna, Zasowska, Zielona.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomyślu Wielkim, ul. Ogrodowa 1, 39-310 Radomyśl Wielki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

sołectwo Partynia

Szkoła Podstawowa w Partyni, Partynia 66, 39-310 Partynia

3

sołectwo Podborze

Szkoła Podstawowa w Podborzu, Podborze 101, 39-308 Podborze

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

sołectwo Ruda

Szkoła Podstawowa w Rudzie, Ruda 124, 39-315 Ruda

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

sołectwo Dąbrówka Wisłocka

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej, Dąbrówka Wisłocka 115, 39-315 Dąbrówka Wisłocka

6

sołectwo Zdziarzec

Szkoła Podstawowa w Zdziarcu, Zdziarzec 116, 39-311 Zdziarzec

7

sołectwo Dąbie

Szkoła Podstawowa w Dąbiu, Dąbie 100, 39-311 Dąbie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

sołectwo Żarówka

Szkoła Podstawowa w Żarówce, Żarówka 64, 39-312 Żarówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

sołectwo Janowiec

Szkoła Podstawowa w Janowcu, Janowiec 10, 39-312 Janowiec

10

sołectwo Dulcza Wielka

Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej, ul. ks. Kalinowskiego 212/1, 39-312 Dulcza Wielka

11

sołectwo Dulcza Mała

Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej, Dulcza Mała 40, 39-310 Dulcza Mała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12

sołectwo Zgórsko

Agronomówka w Zgórsku, Zgórsko 41, 39-308 Zgórsko

13

miasto Radomyśl Wielki obejmujące ulice: Baczyńskiego, Batorego, Bema, Boczna, bpa Ignacego Jeża, Broniewskiego, Bukowa, Chopina, Dąbrowskiej, Dębowa, Graniczna, Harcerska, Jarzębinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Krótka, Leśna, Ludwika Lonczaka, Mickiewicza, Nowa, por. Zbigniewa Matuli, Przemysłowa, Reymonta, Rolna, Różana, Sikorskiego, Słowackiego, Sobieskiego, Sucharskiego, Topolowa, Tuwima, Wałowa, Tadeusza Zawadzkiego, Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim, ul. Klonowa 2, 39-310 Radomyśl Wielki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14

sołectwo Pień

Dom Strażaka w Pniu, Pień 41a, 39-310 Pień


 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Radomyśla Wielkiego najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef RYBIŃSKI
Pliki do pobrania
obwieszczenie_o_obwodach_181108.docx - Treść obwieszczenia
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup