BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. 17 sierpień 2015

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Radomyśl Wielki dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 13 § 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 318) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję obwodowe komisje ds. referendum na terenie Gminy Radomyśl Wielki dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Składy obwodowych komisji ds. referendum od nr 1 do 14 określono w obwieszczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                 Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                           inż. Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal_zarz_81_2015.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup