BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. 01 wrzesień 2016
w sprawie konsultacji społecznej projektu „Program Współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2017 rok”.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup