BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2015
Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 września 2014 r. 15 wrzesień 2014
w sprawie konsultacji społecznej projektu „Program Współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2015 rok”.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup