BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” 2022-2030
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych 22 sierpień 2022
projektu dokumentu pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych 13 czerwiec 2022
projektu dokumentu pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup