BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Oddziaływanie na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego"
Konsultacje społeczne 05 grudzień 2022
projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup