BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej - informacje 29 sierpień 2014
W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach.
Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 27 sierpnia 2014 r. 29 sierpień 2014
o zgłoszeniach kandydatów do Gminnych, Miejskich i Powiatowych Komisji Wyborczych.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 27 sierpnia 2014 r. 29 sierpień 2014
o rejestracji komitetów wyborczych.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 27 sierpnia 2014 r. 29 sierpień 2014
o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza wyborczego w Tarnobrzegu.
Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku 28 sierpień 2014
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Radomyśl Wielki
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. 28 sierpień 2014
o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wzory dokumentów 27 sierpień 2014
Wzory dokumentów do zgłaszania kandydatów na Burmistrza
Wzory dokumentów 27 sierpień 2014
wymaganych do zgłoszenia kandydatów na Radnych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. 27 sierpień 2014
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
«««  1 | 2 | 3 | 4 
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup