BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. 28 sierpień 2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

        Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów  i  prezydentów miast  (Dz. U. poz. 1134 ) na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Nr okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

 
 

Liczba radnych wybieranych

w okręgu wyborczym
 
1
miasto Radomyśl Wielki

ulice: 3 Maja, Akacjowa, Armii Krajowej, Kąty, Kopernika, Piekarska, Piłsudskiego, Polna, Witosa, Zasowska, Zielona

 
 
1
 
2
miasto Radomyśl Wielki

ulice: Baczyńskiego, Broniewskiego, Chopina, Dąbrowskiej, Dębowa, Jarzębinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Leśna, Mickiewicza, Reymonta, Różana, Słowackiego, Topolowa, Tuwima, Wałowa, Żeromskiego

                            
1
 
3
miasto Radomyśl Wielki

ulice: Batorego, Bema, Bł. Edmunda Bojanowskiego, Boczna, Firleja, Graniczna, Harcerska, Jasna, Kościuszki, Krótka, Ks. Jana Curyłły, Ludwika Lonczaka, Nowa, Ogrodowa, por. Zbigniewa Matuli, Rolna, Rynek, Sikorskiego, Sobieskiego, Sucharskiego, Targowa, Wąska, Zawadzkiego

 
1
 
4
 
sołectwo Partynia
 
1
 
5
 
sołectwo Podborze i Zgórsko
 
 
 
 
 
1
 
6
 
sołectwo Ruda numery: od 1 do 123 i od 259 do 299A
 
1
 
7
sołectwo Ruda numery: od 125 do 258 i od 300 do końca
 
1
 
8
 
sołectwo Dąbrówka Wisłocka
 
1
 
9
 
sołectwo Zdziarzec
 
1
 
10
 
sołectwo Dąbie
 
 
1
 
11
 
sołectwo Żarówka
 
1
 
12
sołectwo Janowiec
 
1
 
13

sołectwo Dulcza Wielka ulice: Graniczna, Ks. Kalinowskiego od nr 1 do nr 137, Łęg, Podlesie, Św. Jana, Tarnowska

 
1
 
14

sołectwo Dulcza Wielka ulice: Dąbrowska, Ks. Kalinowskiego od nr 138 do końca, Nowa, Porębska, Słoneczna, Zagórze

 
1
 
15
 
sołectwa Dulcza Mała i Pień
 
1
 
 
 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim mieści się

w Urzędzie Miejskim, Rynek 32, tel. 14 - 681 91 21 wew. 133.

 
 
 
Burmistrz
inż. Józef Rybiński
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup