BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  13
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę usługowo-produkcyjną w miejscowości Dąbrówka W 28 wrzesień 2012
Uchwalenie II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki 28 wrzesień 2012
Określenie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 wrzesień 2012
Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 28 czerwiec 2012
Rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomyśl Wielki 28 czerwiec 2012
Zbycie nieruchomości mienia gminnego. 28 czerwiec 2012
Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego 28 czerwiec 2012
Udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego 28 czerwiec 2012
Udzielenie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 28 czerwiec 2012
Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 28 czerwiec 2012
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup