BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. 15 czerwiec 2021
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Witosa” w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Zdziarzec
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. 15 czerwiec 2021
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 kwiecień 2021
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podborze – tereny przemysłowe”
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 kwiecień 2021
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partynia – tereny przemysłowe”
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 kwiecień 2021
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3”
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 kwiecień 2021
o przystąpieniu do sporządzania VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 kwiecień 2020
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Witosa”
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 kwiecień 2020
o przystąpieniu do sporządzania V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 2 24 lipiec 2018
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 2
PROJEKT IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radomyśl Wielki 24 lipiec 2018
Etap wyłożenia do publicznego wglądu.
1 | 2 | 3  »»»  
ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup