BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 kwiecień 2020
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Witosa”
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 kwiecień 2020
o przystąpieniu do sporządzania V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 2 24 lipiec 2018
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 2
PROJEKT IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radomyśl Wielki 24 lipiec 2018
Etap wyłożenia do publicznego wglądu.
PROJEKT III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radomyśl Wielki 28 grudzień 2016
Etap wyłożenia do publicznego wglądu
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Podborze w Gminie Radomyśl Wielki 28 grudzień 2016
Etap wyłożenia do publicznego wglądu.
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 22 maj 2012
projekt do wyłożenia do publicznego wglądu - uchwały Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę usługowo- produkcyjną w miejscowości Dąbrówka Wisłocka
Projekt Uchwały w sprawie II zmiany Studium Miasta i Gminy Radomyśl Wielki 22 maj 2012
Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu - uchwały Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w sprawie II zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA RADOMYŚL WIELKI
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO 15 maj 2012
o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka Wisłocka w gminie Radomyśl Wielki
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO 15 maj 2012
o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radomyśl Wielki
1 | 2  »»»  
ilość odwiedzin: 77389 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup