BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Uchwały Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  32
Zmiany budżetu gminy na 2010 r. 10 listopad 2010
treść w uchwale
Przyjęcie Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. 27 październik 2010
treść w uchwale
Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Partyni. 27 październik 2010
treść w uchwale.
Zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego i zmiany kwot limitu wydatków na jego realizację 27 październik 2010
treść w uchwale
Zmiany budżetu gminy na 2010 r. 27 październik 2010
treść w uchwale
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcie "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Radomyśl Wielki" 27 październik 2010
treść w uchwale
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Dąbrówka Wisłocka 27 październik 2010
treść w uchwale
Przystąpienie do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.i g. Radomyśl Wielki 27 październik 2010
treść w uchwale
Określenie zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 27 październik 2010
treść w uchwale
Określenie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego. 27 październik 2010
treść w uchwale
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup