BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
Uchwała Nr 12/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej 03 listopad 2014

Uchwała Nr 12/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 30 października 2014 r.

 

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Burmistrza Radomyśla Wielkiego

 
 

Na podstawie art. 180, § 1 pkt 3 i art. 484 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Zarządzić druk kart do głosowania w wyborach Burmistrza Radomyśla Wielkiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., oraz ustalić wzór i treść karty do głosowania, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

 
§ 2.

Ustalić nakład kart do głosowania w wyborach Burmistrza Radomyśla Wielkiego dla poszczególnych obwodów głosowania, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

 
§ 3.
 

Karta do głosowania w wyborach Burmistrza Radomyśla Wielkiego drukowana jest jednostronnie na papierze koloru różowego o gramaturze 70 g/m2, formatu A4, w prawym górnym roku ma wycięte cztery umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm. Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Radomyślu Wielkim

 

Lucyna Grzyb

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12/2014

MKW w Radomyślu Wielkim

z dnia 30 października 2014 r.

 
Nakład kart do głosowania
w wyborach Burmistrza Radomyśla Wielkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
dla poszczególnych obwodów głosowania w gminie Radomyśl Wielki
 
Nr obwodu
ilość kart
 
1
1118
 
2
891
 
3
575

4
1215
 
5
542


6
739

7
765
 
8
689
 
9
546
 
10
1371
 
11
654

12
360
 
13
1342
 
14
256
 
RAZEM
11 063
 
    
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup