BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 marca 2023 roku 28 marzec 2023
w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 r.
Pliki do pobrania
zarz_brw_46_2023.docx - Treść zarządzenia
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup