BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 14 marzec 2023
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w Gminie Radomyśl Wielki w 2023 roku

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w Gminie Radomyśl Wielki w 2023 roku i przyznaje się dotację następującym podmiotom:

 1. KS „Radomyślanka GEYER & HOSAJA”  Radomyśl Wielki (juniorzy) – 5.000 zł
 2. KS „Radomyślanka GEYER & HOSAJA”  Radomyśl Wielki (młodziki) – 5.000 zł
 3. KS „Radomyślanka GEYER & HOSAJA”  Radomyśl Wielki (seniorzy) – 51.000 zł
 4. KS „ATUT” Podborze (seniorzy) – 25.000 zł
 5. LKS „ORŁY” Ruda – 10.000 zł
 6. LKS „SOKÓŁ-PIEŃ” Pień (juniorzy) – 5.000 zł
 7. LKS „SOKÓŁ-PIEŃ” Pień (senior) – 10.000 zł
 8. LKS „Jamnica” Dulcza Wielka (seniorzy) – 10.000 zł
 9. LKS „Jamnica” Dulcza Wielka (juniorzy) – 5.000 zł
 10. LKS „Apollo” Dulcza Mała – 10.000 zł
 11. LKS „Janovia” Janowiec – 25.000 zł
 12. LKS „Sokół” Partynia – 10.000 zł
 13. KS Zgórsko – 10.000 zł
 14. LKS „Sprint” Żarówka – 10.000 zł
 15. KS „HETMAN” Dąbrówka Wisłocka – 25.000 zł
 16. Piłkarska Akademia  Radomyśl Wielki– Dulcza Mała – 5.000 zł
 17. Stowarzyszenie „Szach-Mat” Radomyśl Wielki – 4.000 zł
 18. KS „ATUT” Podborze (młodziki)– 5.000 zł
 19. KS „ATUT” Podborze (juniorzy)– 5.000 zł

2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu zamieszcza się :

 1. na stronie internetowej www.radomyslwielki.pl
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup