BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego o otwartym konkursie ofert 02 marzec 2023
na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych
Pliki do pobrania
ogloszenie_k2_2023.docx - Treść ogłoszenia o konkursie
zarz_32_2023.docx - Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 01 marca 2023 r.
oferta_formularz_k2_2023.docx - Formularz oferty
nr_konta_k2_2023.docx - Oświadczenie o rachunku bankowym
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup