BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego o otwartym konkursie ofert 01 marzec 2023
o otwartym konkursie ofert w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia - w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Pliki do pobrania
ogloszenie_k1_2023.docx - Treść ogłoszenia o konkursie
zarz_31_2023.docx - Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 01 marca 2023 r.
oferta_formularz_k1_2023.docx - Formularz oferty
nr_konta_k1_2023.docx - Oświadczenie o rachunku bankowym
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup