BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09 maja 2022 roku 12 maj 2022
w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r.
Pliki do pobrania
zarz_brw_71_2022.docx - Treś◘ć zarządzenia
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup