BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Obwieszczenie 04 kwiecień 2018
Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl Wielki w zakresie kultury fizycznej, sportu  i rekreacji w 2018r.

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje w 2018 r. zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Radomyśl Wielki i przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

1) KS „Radomyślanka Stalbudowa – KAZEX”  Radomyśl Wielki – 55.200 zł  

2) KS  „ATUT” Podborze – 25.600 zł

3) LKS „Jamnica” Dulcza Wielka – 15.100 zł

4) LKS „Orły”  Ruda – 15.100 zł

5) LKS „Apollo”  Dulcza Mała –10. 000 zł

6) LKS „Janovia”  Janowiec – 10. 000 zł

7) LKS „Sokół”  Partynia – 10. 000 zł

8) LKS  Zdziarzec – 10. 000 zł

9) KS  Zgórsko – 10. 000 zł

10) LKS „Sprint”  Żarówka – 15. 100 zł

11) KS HETMAN  Dąbrówka Wisłocka – 15.100 zł

12) KS „Radomyślanka Stalbudowa – KAZEX” Radomyśl Wielki -   szkolenie młodzieży – 10. 400 zł

2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszcza się w BIP Gminy Radomyśl Wielki, na stronie internetowej Gminy , oraz tablicy ogłoszeń Urzędu


Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup