BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
O G Ł O S Z E N I E 10 sierpień 2017

Działając na podstawie Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty w 2017 r., Burmistrz Radomyśla Wielkiego przyznał Stowarzyszeniu „Nasza Gmina” Dulcza Mała 40 kwotę 280.000 zł na „Rozbudowę, przebudowę, nadbudowę Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej dla potrzeb przedszkola terapeutycznego i sali rehabilitacyjnej”.

Złożona oferta uzyskała 84 punkty.

 

 

       Burmistrz

inż. Józef Rybiński

 

 

Radomyśl Wielki, 10.08.2017 r.
ilość odwiedzin: 73527 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup