BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW 18 listopad 2019
Wsparcie w ramach programów (PROO 2018-2030 i FIO 2014 - 2020) będzie przydzielane m.in. na rozwój instytucjonalny organizacji, realizację ich celów statutowych oraz zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich, projekty edukacyjne, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych.
Konkursy są kierowane m.in. do organizacji pozarządowych takich jak; stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń lub w formie spółki non profit, a także do mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, spółdzielni socjalnych. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Ofertę należy złożyć wyłącznie w Generatorze https://generator.niw.gov.pl/.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://www.niw.gov.pl. Pytania można kierować na adres e mail: kontakt@niw.gov.pl oraz na infolinię pod numerem telefonu 601-901-285 w godz. 10:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku – w terminie naboru ofert.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup