BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
PONOWNE KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 09 listopad 2015
W związku z obowiązującą od dnia 9 listopada zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 5 sierpnia 2015r., Burmistrz Radomyśla Wielkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1339 z późn. zm.) na rok 2016. Konsultacje potrwają do dnia 23 listopada br. i będą się odbywać w formie pisemnego zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.cichon@radomyslwielki.pl,  fax 14 6807063 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki.
Pliki do pobrania
projekt_programu_wspol_organizacje_pozarzadowe.pdf - PROJEKT Rocznego programu współpracy
formularz_konsultacji.doc - Formularz konsultacji
ilość odwiedzin: 68515 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup