BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
BUDOWA OBWODNICY RADOMYŚLA WIELKIEGO
OGŁOSZENIE 29 sierpień 2014

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek działające w imieniu URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO niniejszym zaprasza mieszkańców na KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie przygotowania inwestycji pn.: "ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 LISIA GÓRA – RADOMYŚL WIELKI – MIELEC" ETAP II - BUDOWA OBWODNICY RADOMYŚLA WIELKIEGO

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją. Projektanci i przedstawiciele Zamawiającego spotkają się z mieszkańcami w dniu 15.09.2014r. (poniedziałek) w godz. 10:00÷12:00 w Sali Obrad Rady Miejskiej w Radomyślu Wielki, budynek "Sokoła"  przy ul. Rynek 29 w Radomyślu Wielkim.

Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych.

Mapy w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w Wydziale Inwestycji pok. nr. 2, w godz. pn. 8:00-16:00 i wt.-pt. 7:30-15:30.

Pliki do pobrania
mapa_topograficzna.pdf - Plan sytuacyjny mapa topograficzna
ortofotomapa.pdf - Plan sytuacyjny ortofotomapa
ilość odwiedzin: 77237 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup