BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 10 kwietnia 2013 roku 10 kwiecień 2013
Na podstawie art. 94. i 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113 z późn zm.) oraz w związku z podjętym postanowieniem Nr 12 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Radomyśl Wielki na stałe okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2013r., podaje się do publicznej wiadomości poniższe informacje:

NUMER OKRĘGU WYBORCZEGO

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO

LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH

7

SOŁECTWO:

JANOWIEC, ŻARÓWKA

1

 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej właściwej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim znajduje się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pok. 27 tel. (14) 68 29 121 wew. 133

                                                                                  Burmistrz

                                                                          inż. Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup