BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 8 kwietnia 2013 roku 08 kwiecień 2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 8 kwietnia 2013 roku
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w okręgu wyborczym nr 7 zarządzonych na dzień 9 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.),  podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze okręgu wyborczego nr 7 Burmistrz Radomyśla Wielkiego wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów:

1.      Tablice ogłoszeń w sołectwach Janowiec i Żarówka.

                                           

                                     Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                    inż. Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup