BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25 marca 2013 r. 28 marzec 2013

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu informuje, że w związku z zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2013 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim przyjmowane będą w dniach 10 - 12, 15 - 19 oraz 22 kwietnia 2013 r., w godz. 8 - 16 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, pokój 204.

Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu:

  • powiaty: kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski
  • miasto na prawach powiatu: Tarnobrze

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą. Wzór formularza dostępny jest w siedzibie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu oraz w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. Zgłoszenia może dokonać tylko pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona.

                                             

                                                              Komisarz Wyborczy

                   

                                                         /-/ Henryka Araszkiewicz

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup