BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25 marca 2013 r. 28 marzec 2013

W związku z zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2013 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim stosownie do art. 205 ust 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 zm. z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zwanej dalej Ordynacją wyborczą w związku art. 16, ust 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 zm: Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) podaję do wiadomości publicznej:

Zgodnie z art. 64c ust 3, art 64d ust 4, art 64e ust 3 i art 64f ust 4 w związku z art, 64j Ordynacji wyborczej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można składać w dniach: 10 - 12, 15 - 19 oraz 22 kwietnia 2013 r., w godz. 8 - 16 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, pokój 204.

Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu:

  • powiaty: kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski
  • miasto na prawach powiatu: Tarnobrzeg

Wzory formularzy dostępne są w siedzibie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu, w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim oraz na stronie internetowej pkw.gov.pl/zakładka/Wzory dokumentów.

 

                                                                 Komisarz Wyborczy
                                                                                                                              

                                                              /-/ Henryka Araszkiewicz

 

Dokumenty można przygotować:

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup