BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory uzupełniające do Senatu RP
Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 sierpnia 2013 r. 19 sierpień 2013
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 §1 pkt 1, §2 i §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345), Burmistrz Radomyśla Wielkiego, zarządza co następuje:

 

§1.

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu zarządzonych na dzień 8 września 2013r. w następującym składzie:

 

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim,
 ul. Ogrodowa 1, Radomyśl Wielki

 

1.      Kopacz Małgorzata – osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Cichoń Alicja Maria – Zdziarzec

3.      Działo Paulina – Radomyśl Wielki

4.      Janeczek Angelika Kinga – Radomyśl Wielki

5.      Wałęga Bernadetta Łucja – Radomyśl Wielki

6.      Wolak Sebastian – Radomyśl Wielki

7.      Ziobroń Andrzej Marian – Radomyśl Wielki

 

2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej wPartyni Partynia 66

1.      Czernikowska Halina - osoba wskazana przez Burmistrza,

2.      Dubiel Grażyna Dorota – Pień

3.      Dziekan Robert Stanisław – Podborze

4.      Lazur Agnieszka – Partynia

5.      Paciorek Paulina Józefa – Partynia

6.      Wilk Piotr Andrzej – Dąbie

7.      Wolak Katarzyna – Radomyśl Wielki

 

3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Podborzu, Podborze 101

1.      Dudek Marzena Mariola - osoba wskazana przez Burmistrza,

2.      Dudek Kazimierz – Podborze

3.      Dziekan Krystyna Katarzyna – Podborze

4.      Lipa Małgorzata – Zgórsko

5.      Lonczak Agata – Zgórsko

6.      Szumna Małgorzata Wiesława – Podborze

7.      Zaskalska Monika – Podborze

 

4) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Rudzie, Ruda 124

1.      Kapustka Wiesław Roman - osoba wskazana przez Burmistrza,

2.      Czerwiec Elżbieta – Dąbie

3.      Dolot Henryk – Ruda

4.      Dziekan Marian – Ruda

5.      Kilian Zbigniew Władysław – Ruda

6.      Lazur Tomasz – Partynia

7.      Weryńska Stanisława Felicja – Partynia

 

5) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej, Dąbrówka Wisłocka 115

1.      Dykas Wanda - osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Chmura Iwona Monika – Dąbrówka Wisłocka

3.      Czuchra Bernadetta – Dąbie

4.      Jarosz Dariusz Wojciech – Radomyśl Wielki

5.      Maniewski Mariusz – Dąbrówka Wisłocka

6.      Sołowska Marta Anna – Radomyśl Wielki

7.      Węgrzyn Joanna – Dąbrówka Wisłocka

 

6) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Zdziarcu, Zdziarzec 116

1.      Kozub Janina Eugenia - osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Chmiel Anna Beata – Zdziarzec

3.      Kowalska Beata Józefa – Zdziarzec

4.      Krężel Kazimierz – Zdziarzec

5.      Mądziel Ewa Aneta – Partynia

6.      Pezda Agnieszka Małgorzata – Podborze

7.      Weryńska Dorota Teresa – Partynia

 

7) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Szkole Podstawowej w Dąbiu, Dąbie 100

1.      Wiktor Małgorzata - osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Błach Kazimierz – Dąbie

3.      Czuchra Roman – Dąbie

4.      Kozub Angelina Monika – Zdziarzec

5.      Krężel Magdalena – Zdziarzec

6.      Rakoczy Joanna Karolina – Partynia

7.      Suchy Elżbieta – Partynia

 

8) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Szkole Podstawowej w Żarówce, Żarówka 64

1.      Cichoń Joanna Dorota - osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Bik Jolanta Maria – Partynia

3.      Jaje Aneta Maria – Żarówka

4.      Kozioł Monika – Partynia

5.      Mol Anna Halina – Janowiec

6.      Mróz Aleksander – Żarówka

7.      Pryga Stanisław Włodzimierz – Żarówka

 

9) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej w Janowcu, Janowiec 10

1.      Cetnar Anna– osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Bajor Barbara Małgorzata – Janowiec

3.      Bigda Anna Izabela – Janowiec

4.      Mol Agata Angelika – Janowiec

5.      Pęczek Mariola Barbara – Janowiec

6.      Rolle Agata Marta – Radomyśl Wielki

7.      Szkotnicka  Joanna Maria – Dąbie

 

10) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej,
ul. Ks. Kalinowskiego 212/1, Dulcza Wielka

1.      Wolak Piotr Marek – osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Dubiel Renata – Partynia

3.      Madej Dorota Katarzyna – Dulcza Wielka

4.      Sztejenka Natalia Leokadia – Dulcza Wielka

5.      Wąż Beata Kinga – Dulcza Wielka

6.      Wolak Marek Piotr – Dulcza Wielka

7.      Ziobroń Urszula Anna – Partynia

 

11) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Szkole Podstawowej w Dulczy Małej, Dulcza Mała 40

1.      Drożdż Małgorzata – osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Kij Teresa Danuta – Dulcza Mała

3.      Paciorek Jerzy Jan – Partynia

4.      Pawełczak Natalia – Dulcza Mała

5.      Siembab Ewa Karolina – Dulcza Wielka

6.      Strycharz Teresa – Partynia

7.      Weryński Ireneusz Tomasz – Partynia

 

12) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Agronomówce w Zgórsku, Zgórsko 41

1.      Rolle Bożena Zofia – osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Janeczek Wanda – Radomyśl Wielki

3.      Kilian Anna Maria – Partynia

4.      Kowalczyk Dariusz – Zgórsko

5.      Pogoda Sylwia Katarzyna – Zgórsko

6.      Przybyło Joanna Maria – Zgórsko

7.      Wiktor Aleksandra – Dąbie

 

13) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim, ul. Klonowa 2, Radomyśl Wielki

1.  Krasoń Anna Janina – osoba wskazana przez Burmistrza

2.  Chmura Beata Ewa – Ruda

3.  Koczwara Tomasz Jarosław – Radomyśl Wielki

4.  Kopacz Krzysztof – Radomyśl Wielki

5.  Ryś Agnieszka – Radomyśl Wielki

6.  Skrzyniarz Mariola Anita – Radomyśl Wielki

7.  Wolińska Anna – Radomyśl Wielki

 

14) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 w Domu Strażaka w Pniu, Pień 41a

1.      Kulpa Joanna Katarzyna – osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Bury Teresa Małgorzata – Pień

3.      Gałat Edyta – Pień

4.      Janeczek Mariusz Paweł – Radomyśl Wielki

5.      Kmieć Paulina Joanna – Zgórsko

6.      Kozioł Katarzyna Zofia – Pień

7.      Ryba Agnieszka Maria – Radomyśl Wielki

 

§2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

 

 

                                                                        Burmistrz

                                                                  inż. Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup