BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory uzupełniające do Senatu RP
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 lipca 2013 roku 30 lipiec 2013
Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późń. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 września 2013r.

 

 

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

miasto Radomyśl Wielki obejmujące ulice:

3 Maja, Akacjowa, Armii Krajowej, Bł. Edmunda Bojanowskiego, Jasna, Ks. Jana Curyłły, Firleja, Kąty, Kopernika, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Polna, Rynek, Targowa, Wąska, Witosa, Zasowska, Zielona.

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim,

ul. Ogrodowa 1, Radomyśl Wielki.

 

Komisja wyznaczona do obsługi głosowania korespondencyjnego

 

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2.

Sołectwo Partynia

Szkoła Podstawowa w Partyni,

Partynia 66

3.

Sołectwo Podborze

Szkoła Podstawowa w Podborzu,

Podborze 101

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4.

Sołectwo Ruda

Szkoła Podstawowa w Rudzie,

Ruda 124

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5.

Sołectwo Dąbrówka Wisłocka

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej,

Dąbrówka Wisłocka 115

6.

Sołectwo Zdziarzec

Szkoła Podstawowa w Zdziarcu

Zdziarzec 116

7.

Sołectwo Dąbie

Szkoła Podstawowa w Dąbiu , Dąbie 100

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8.

Sołectwo Żarówka

Szkoła Podstawowa w Żarówce

Żarówka 64

9.

Sołectwo Janowiec

Szkoła Podstawowa w Janowcu

Janowiec 10

10.

Sołectwo Dulcza Wielka

Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej

ul. Ks. Kalinowskiego 212/1, Dulcza Wielka

11.

Sołectwo Dulcza Mała

Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej

Dulcza Mała 40

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12.

Sołectwo Zgórsko

Agronomówka w Zgórsku,

Zgórsko 41

13.

miasto Radomyśl Wielki obejmujące ulice:

Baczyńskiego, Batorego, Bema, Boczna, Broniewskiego, Chopina, Dąbrowskiej, Dębowa, Graniczna, Harcerska, Jarzębinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Krótka, Leśna, Ludwika Lonczaka,, Mickiewicza, Nowa, por. Zbigniewa Matuli, Reymonta, Rolna, Różana, Sikorskiego, Słowackiego, Sobieskiego, Sucharskiego, Topolowa, Tuwima, Wałowa, Zawadzkiego, Żeromskiego.

Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim

ul. Klonowa 2, Radomyśl Wielki

 

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14.

Sołectwo Pień

Dom Strażaka w Pniu,

Pień 41a

 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą w dniu 8 września 2013r. w godz. 7:00 – 21:00

 

                                                                                    Burmistrz

                                                                            inż. Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup