BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
Uchwała Nr 10/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej 29 październik 2014

Uchwała nr 10/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 24 października 2014 r.

 

w sprawie  nie przeprowadzania głosowania w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 
Na podstawie art. 380, art. 381 §  i 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Powiadomić wyborców okręgu wyborczego nr 12, w formie obwieszczenia, o nie przeprowadzaniu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na skutek skreślenia nazwiska kandydata na radnego z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość nastąpiło unieważnienie zarejestrowanej listy z powodu nie pozostania na niej nazwiska żadnego kandydata. W związku z tym w okręgu wyborczym  nr 12 pozostała zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów na radnych, tj. liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym, dlatego Miejska Komisja Wyborcza                        w Radomyślu Wielkim uznaje pozostałego zarejestrowanego kandydata z listy Komitetu Wyborczego Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze w Mielcu za wybranego na radnego.

 

2.      Wzór obwieszczenia w sprawie nie przeprowadzenia głosowania i uznaniu za wybranego na radnego zarejestrowanego kandydata, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

1.      Wykonanie uchwały poprzez druk i rozplakatowanie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia wymienionego w § 1 pkt 2, zleca się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

2.      Jeden egzemplarz obwieszczenia podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Tarnobrzegu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Radomyślu Wielkim

 

/-/ Lucyna Grzyb

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 24 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie  nieprzeprowadzania głosowania w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 380, 381 § 1 i art. 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim podaje do publicznej wiadomości:

 

Na skutek skreślenia nazwiska kandydata na radnego z listy zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość nastąpiło unieważnienie zarejestrowanej listy z powodu nie pozostania na niej nazwiska żadnego kandydata. W związku z tym w okręgu wyborczym  nr 12 pozostała zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów na radnych, tj. liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym, dlatego Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim uznaje pozostałego zarejestrowanego kandydata z listy KW Porozumienie Samorządowo -Gospodarcze w Mielcu za wybranego na radnego

głosowania w tym okręgu wyborczym nie przeprowadza się.

Za wybranego na radnego uważa się zarejestrowanego kandydata:

Okręg wyborczy Nr 12  –  Andrzej JASINA

Za dzień wyboru w/w kandydata uznaje się dzień zarządzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw tj. dzień 16 listopada 2014 roku.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

W Radomyślu Wielkim

/-/ Lucyna Grzyb  

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup