BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
Uchwała nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 października 2014 r. 23 październik 2014
Uchwała nr 8/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 22  października 2014 r.
 

w sprawie ustalenia listy zarejestrowanych kandydatów na Burmistrza Radomyśla Wielkiego i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza

            Na podstawie art. 180, § 1 pkt 2, art. 435 § 2, art. 470 i art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz pkt VII. 13 i 14 wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim, uchwala co następuje:

§ 1
 

1.     Sporządza się listę zarejestrowanych kandydatów na Burmistrza Radomyśla Wielkiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.     Ustala się wzór obwieszczenia zawierającego informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Radomyśla Wielkiego wraz z danymi o kandydatach, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 2
 

1.     Wykonanie uchwały poprzez druk i rozplakatowanie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia wymienionego w § 1 pkt 2, w terminie do dnia 27 października 2014 r. zleca się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

2.     Jeden egzemplarz obwieszczenia podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Tarnobrzegu.

 
§ 3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Radomyślu Wielkim

 

Lucyna Grzyb

 
 
(pieczęć MKW)
Pliki do pobrania
zal1_uchw_8_2014_mkw.pdf - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 października 2014 r.
zal2_uchw_8_2014_mkw.pdf - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 października 2014 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup