BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 października 2014 r. 23 październik 2014
OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim
z dnia
22 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 
 
 
 
 
Okręg Nr 1
 
1.

DEREŃ Bernarda Lidia, lat 40, zam. Radomyśl Wielki

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

PACHOŁ Grzegorz Paweł, lat 36, zam. Radomyśl Wielki

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA RADOMYŚL WIELKI - lista nr 21

 
3.

ZIOBROŃ Andrzej Marian, lat 71, zam. Radomyśl Wielki

 

zgłoszony przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
Okręg Nr 2
 
1.

ŻMUDA Grzegorz Mirosław, lat 34, zam. Radomyśl Wielki

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

GODEK Jarosław Adam, lat 44, zam. Radomyśl Wielki

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA RADOMYŚL WIELKI - lista nr 21

 
3.

JAROSZ Mateusz Tadeusz, lat 65, zam. Radomyśl Wielki

 

zgłoszony przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
Okręg Nr 3
 
1.

ZAWIERUCHA Elżbieta Janina, lat 51, zam. Radomyśl Wielki

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

SZCZUREK Andrzej Szczepan, lat 51, zam. Radomyśl Wielki

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA RADOMYŚL WIELKI - lista nr 21

 
Okręg Nr 4
 
1.

MĄDZIEL Magdalena, lat 36, zam. Partynia

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

OLEKSIAK Władysław, lat 63, zam. Partynia

 

zgłoszony przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
Okręg Nr 5
 
1.

MIAZGA Elżbieta, lat 34, zam. Podborze

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

MIĘKOŚ Jan, lat 66, zam. Zgórsko

 

zgłoszony przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
3.

PISKOR Krystian Dominik, lat 19, zam. Radomyśl Wielki

 

zgłoszony przez KWW PSG - lista nr 24

 
Okręg Nr 6
 
1.
ZBOCH Tadeusz, lat 45, zam. Ruda
 

zgłoszony przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
Okręg Nr 7
 
1.

GRZECH Stanisław Tadeusz, lat 58, zam. Ruda

 

zgłoszony przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
2.
KNAP Łukasz Józef, lat 30, zam. Ruda
 

zgłoszony przez KWW NOWY MIELEC NOWY POWIAT - lista nr 25

 
Okręg Nr 8
 
1.

WĘGRZYN Marcin, lat 27, zam. Dąbrówka Wisłocka

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

KUDLIK Urszula, lat 43, zam. Dąbrówka Wisłocka

 

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA RADOMYŚL WIELKI - lista nr 21

 
Okręg Nr 9
 
1.

CHMIEL Emilia Aniela, lat 68, zam. Zdziarzec

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

RYŚ Edward, lat 57, zam. Zdziarzec

 

zgłoszony przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
Okręg Nr 10
 
1.

KIERAŚ Marta Katarzyna, lat 36, zam. Dąbie

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.
GOLEC Dorota Alfreda, lat 56, zam. Dąbie
 

zgłoszona przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
Okręg Nr 11
 
1.

SZCZUREK Jan Paweł, lat 30, zam. Żarówka

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

SMAGACZ Józefa, lat 56, zam. Żarówka

 

zgłoszona przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
Okręg Nr 12
 
1.

WARZECHA Adam Stanisław, lat 43, zam. Janowiec

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

JASINA Andrzej, lat 52, zam. Janowiec

 

zgłoszony przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
Okręg Nr 13
 
1.

WÓJTOWICZ Stanisława Maria, lat 47, zam. Dulcza Wielka

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

BŁACH Jan, lat 72, zam. Dulcza Wielka

 

zgłoszony przez KW "OJCOWIZNA" RP - lista nr 22

 
3.

RYBA Ferdynand Franciszek, lat 62, zam. Dulcza Wielka

 

zgłoszony przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
Okręg Nr 14
 
1.

SIEMBAB Józef, lat 69, zam. Dulcza Wielka

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

STOPA Czesław, lat 58, zam. Dulcza Wielka

 

zgłoszony przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
Okręg Nr 15
 
1.

JURAS Mariusz, lat 36, zam. Dulcza Mała

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 
2.

SIEMBAB Marian, lat 50, zam. Dulcza Mała

 

zgłoszony przez KW "OJCOWIZNA" RP - lista nr 22

 
3.

SETERA Zuzanna, lat 50, zam. Dulcza Mała

 

zgłoszona przez KW PSG W MIELCU - lista nr 23

 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim


 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup