BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
Uchwała nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 października 2014 r. 23 październik 2014
Uchwała nr 5/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 22 października 2014 r.

 

w sprawie nie przeprowadzania głosowania w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

            Na podstawie art. 380, art. 381 § i 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim uchwala co następuje:

 
§ 1
 

1.     Powiadomić wyborców okręgu wyborczego nr 6, w formie obwieszczenia, o nie przeprowadzaniu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.. Na skutek skreślenia nazwiska kandydata na radnego z listy zgłoszonej przez Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość nastąpiło unieważnienie zarejestrowanej listy z powodu nie pozostania na niej nazwiska żadnego kandydata. W związku z tym w okręgu wyborczym nr 6 pozostała zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów na radnych, tj. liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym, dlatego Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim uznaje pozostałego zarejestrowanego kandydata z listy Komitetu Wyborczego Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze w Mielcu  za wybranego na radnego.

 

2.     Wzór obwieszczenia w sprawie nie przeprowadzenia głosowania i uznaniu za wybranego na radnego zarejestrowanego kandydata, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 
§ 2
 

1.     Wykonanie uchwały poprzez druk i rozplakatowanie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia wymienionego w § 1 pkt 2, zleca się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

2.     Jeden egzemplarz obwieszczenia podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Tarnobrzegu.

 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w .Radomyślu Wielkim

 

Lucyna Grzyb

 
(pieczęć MKW)
Pliki do pobrania
zal1_uchw_5_2014_mkw.pdf - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 października 2014 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup