BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 21 październik 2014

KOMUNIKAT

O TERMINIE, MIEJSCU LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 r.

 

I.

Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim zgodnie z art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 numery:

1)dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących

po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2;

2)dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po

numerach przyznanych w trybie pkt 1.

 

Numery te Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim przyzna w drodze losowania.

 

II.

1. Losowanie numerów odbędzie się publicznie w dniu 22 października 2014 r. o godz. 15.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, pokój 24 II piętro.

2. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół.

3. Informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie podana do wiadomości publicznej.

 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej

w Radomyślu Wielkim

Lucyna Grzyb
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup