BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 20 październik 2014
KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Radomyślu Wielkim
z dnia 20 października 2014 r.
 
w sprawie przeprowadzenia losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Działając na podstawie § 13 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz  w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 
 

Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim informuje, że losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Radomyślu Wielkim spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów dla wszystkich obwodów głosowania odbędzie się dnia

 

22 października 2014 roku (środa) o godzinie 15.00,

 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki przy ul. Rynek 3, II piętro, pok. 24

 
 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

w Radomyślu Wielkim
/-/ Lucyna Grzyb
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup