BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 08 październik 2014
Uchwała nr 2/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 8 października 2014 r.

 

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.  


Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim uchwala co następuje:

 
§ 1
 

1.      Przedłuża się do dnia 13 października 2014 r. termin zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w wyborach zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r. w okręgach wyborczych nr  5 i 12 w związku ze zgłoszeniem w tych okręgach wyborczych tylko jednej listy kandydatów na radnych, tj. liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych.

 

2.      Wzór obwieszczenia w sprawie przedłużenia terminu, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 
§ 2
 

Wykonanie uchwały poprzez druk i rozplakatowanie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia wymienionego w § 1 pkt 2, w dniu 8 października 2014 r. zleca się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

 
§ 3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Radomyślu Wielkim

 
 Lucyna Grzyb
 
 
Załącznik nr 1do Uchwały Nr 2/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim
z dnia 8 października 2014 r.


 OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w RADOMYŚLU WIELKIM

z dnia 8 października 2014 r.

 

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim

 

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim informuje, że do dnia 7 października 2014 roku do godz. 24.00 w okręgach wyborczych:

 nr 5 i 12

zgłoszona została tylko jedna lista kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., tj. liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych.

W związku z powyższym termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wyżej wymienionych okręgach wyborczych ulega przedłużeniu do dnia 13 października 2014 r.

Wzywa się komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych można składać do Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim codziennie w dni robocze od dnia 8 października 2014 r. do dnia 13 października 2014 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim tj. w godz. 7.30 – 15.30

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim mieści się  w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, pok. 13, tel.: (14) 680 89 03 

 
Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

(-) Lucyna Grzyb
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup