BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 7 października 2014r. 07 październik 2014

Na podstawie art. 16 §1 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika – w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej
w Radomyślu Wielkim, Rady Powiatu Mieleckiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w wyborach Burmistrza Radomyśla Wielkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
.

 
Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.
miasto Radomyśl Wielki obejmujące ulice:

3 Maja, Akacjowa, Armii Krajowej, Bł. Edmunda Bojanowskiego, Jasna, Ks. Jana Curyłły, Firleja, Kąty, Kopernika, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Polna, Rynek, Targowa, Wąska, Witosa, Zasowska, Zielona.

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim,

ul. Ogrodowa 1, Radomyśl Wielki.

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2.

Sołectwo Partynia

Szkoła Podstawowaw Partyni,

Partynia 66

3.

Sołectwo Podborze

Szkoła Podstawowaw Podborzu,

Podborze 101

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4.

Sołectwo Ruda

Szkoła Podstawowa w Rudzie,

Ruda 124

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5.

Sołectwo Dąbrówka Wisłocka

Szkoła Podstawowaw Dąbrówce Wisłockiej,

Dąbrówka Wisłocka 115

6.

Sołectwo Zdziarzec

Szkoła Podstawowaw Zdziarcu
Zdziarzec 116
7.

Sołectwo Dąbie

Szkoła Podstawowaw Dąbiu , Dąbie 100

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8.

Sołectwo Żarówka

Szkoła Podstawowaw Żarówce
Żarówka 64

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9.

Sołectwo Janowiec

Szkoła Podstawowaw Janowcu
Janowiec 10
10.

Sołectwo Dulcza Wielka

Szkoła Podstawowaw Dulczy Wielkiej

ul. Ks. Kalinowskiego 212/1, Dulcza Wielka

11.

Sołectwo Dulcza Mała

Szkoła Podstawowaw Dulczy Małej
Dulcza Mała 40

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12.

Sołectwo Zgórsko

Agronomówka w Zgórsku,
Zgórsko 41
13.
miasto Radomyśl Wielki obejmujące ulice:

Baczyńskiego, Batorego, Bema, Boczna, Broniewskiego, Chopina, Dąbrowskiej, Dębowa, Graniczna, Harcerska, Jarzębinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Krótka, Leśna, Ludwika Lonczaka,, Mickiewicza, Nowa, por. Zbigniewa Matuli, Reymonta, Rolna, Różana, Sikorskiego, Słowackiego, Sobieskiego, Sucharskiego, Topolowa, Tuwima, Wałowa, Zawadzkiego, Żeromskiego.

Gimnazjum Publicznew Radomyślu Wielkim

ul. Klonowa 2, Radomyśl Wielki

 

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14.

Sołectwo Pień

Dom Strażaka w Pniu,

Pień 41a

Wszystkie lokale wyborcze w gminie są wyznaczone do głosowania korespondencyjnego dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą w dniu 16 listopada 2014r. od godz. 7:00 do 21:00.
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   Burmistrz
                                                                                                                           inż. Józef Rybiński
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup