BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
Zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 września 2014r. 06 październik 2014

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych
dla celów głosowania
korespondencyjnego.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza, co następuje:

 
§1

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. sł. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. wyznacza się następujące obwodowe komisje wyborcze:

1)     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim, ul. Ogrodowa 1, Radomyśl Wielki.

2)     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Szkole Podstawowej w Partyni, Partynia 66.

3)     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Szkole Podstawowej w Podborzu, Podborze 101.

4)     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Szkole Podstawowej w Rudzie, Ruda 124.

5)     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej, Dąbrówka Wisłocka 115.

6)     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej w Zdziarcu, Zdziarzec 116.

7)     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Szkole Podstawowej w Dąbiu, Dąbie 100.

8)     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Szkole Podstawowej w Żarówce, Żarówka 64.

9)     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej w Janowcu, Janowiec 10.

10) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej, ul. Ks. Kalinowskiego 212/1, Dulcza Wielka.

11) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Szkole Podstawowej w Dulczy Małej, Dulcza Mała 40.

12) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Agronomówce w Zgórsku, Zgórsko 41.

13) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim, ul. Klonowa 2, Radomyśl Wielki.

14) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 w Domu Strażaka w Pniu, Pień 41a.

 
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
 
                                                                                                                    Burmistrz
                                                                                                              inż. Józef Rybiński
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup