BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Prezydenta RP 2020
INRORMACJA 27 marzec 2020
W nawiązaniu do ogłoszenia o wprowadzeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz z informacją Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim o wprowadzonych ograniczeniach w przyjmowaniu interesantów i korespondencji wpływającej informuje się:
Zgodnie z kalendarzem wyborczym zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2020 roku, w godzinach pracy Urzędu.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku.
Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Miejski, wyjaśnia, że:
1)    zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail usc@radomyslwielki.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy również przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (adres: Urząd Miejski, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki) ; oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń;
2)    w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a)    uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b)    zwrotne potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 14 6819724 , 510 082 736
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup